Nadanie imienia

Gimnazjum w Iłży imienia Armii Krajowej
24 października 2008 w Iłży odbyła się uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum Gminnemu imienia Armii Krajowej i przekazania szkole sztandaru. Prezydent Lech Kaczyński skierował do uczestników uroczystości i jej organizatorów list, który odczytał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Przekazujemy treść listu:

"Nadanie Publicznemu Gimnazjum Gminnemu w Iłży imienia Armii Krajowej oraz wręczenie sztandaru jest wielkim wydarzeniem w życiu szkolnej społeczności. Ma ono także szczególne znaczenie dla byłych członków AK
z Okręgu Kielecko-Radomskiego „Jodła". Serdecznie pozdrawiam przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości - kombatantów i ich rodziny, przedstawicieli władz samorządowych, dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów szkoły, rodziców, a także wszystkich mieszkańców Iłży.

Od dzisiaj jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w województwie mazowieckim nosi imię Armii Krajowej. Wybór na patrona najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej konspiracyjnej armii w okupowanej Europie jest uhonorowaniem przez Państwa szkołę bohaterów Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. To także hołd złożony żołnierzom ze wszystkich zgrupowań AK zaangażowanych na tym terenie w zbrojny opór.

Istniejące w Okręgu „Jodła" oddziały Armii Krajowej zasłynęły z przeprowadzonych przeciwko Niemcom odważnych akcji. Wiele z nich miało także miejsce
w okolicach Iłży, która w tamtym czasie stanowiła centrum działalności partyzanckiej. W pobliskich Małomierzycach, w 1916 roku przyszedł na świat Antoni Heda, pseudonim „Szary", jeden z wybitnych dowódców AK i WiN w regionie Kielecko-Radomskim, którego
w 2006 roku miałem zaszczyt mianować na stopień generała brygady.

Szanowni Państwo!

Armia Krajowa jest nie tylko symbolem walki o wolną
i niepodległą Polskę. Utożsamiane są też z nią największe cnoty - męstwo, patriotyzm i gotowość do najwyższej ofiary dla dobra Rzeczypospolitej. Życzę, aby dla młodego pokolenia zdobywającego wiedzę w szkole Armii Krajowej imię największej podziemnej armii świata stało się moralnym drogowskazem, wyzwalając poczucie narodowej dumy i silnej więzi z rodzinną ziemią, z jej bogatą historią i tradycją. Jestem przekonany, że uczniowie Gimnazjum uznają ten patronat jako wielkie zobowiązanie do stałej troski nie tylko o jak najlepsze wyniki w nauce, ale także o przestrzeganie tych wartości, którym do końca wierni byli żołnierze Armii Krajowej. Życzę dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży sukcesów w pracy pedagogicznej oraz wielu powodów do zawodowej satysfakcji. Życzę młodzieży powodzenia w nauce i radości ze sportowej rywalizacji, jaką umożliwia otwarty dzisiaj przy Gimnazjum nowoczesny stadion lekkoatletyczny.

Wszystkich Państwa raz jeszcze serdecznie pozdrawiam."

W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Senator Wojciech Skurkiewicz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Burmistrz Miasta
i Gminy Iłża Andrzej Moskwa, Zastępca Burmistrza Marek Łuszczek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży Artur Prokop, Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie Dorota Sokołowska, Prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego Iłża Związek Nauczycielstwa Polskiego Alina Irena Nowacka, Prezes, Członkowie oraz Kapelani Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Iłży, córka Antoniego Hedy „Szary" Teresa Heda-Snopkieiwcz.

źródło: http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2008/art,992,gimnazjum-w-ilzy-imienia-armii-krajowej.html

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz