Konkursy

Konkursy 2015/2016


  • KONKURS CZYTELNICZY pt. „Czytanie jest wielką przygodą”
  • REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
  • KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI pt. „Literackie fantazje na temat książki”

Regulamin KONKURSU CZYTELNICZEGO pt. „Czytanie jest wielką przygodą”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III gimnazjum.
Uczniowie poszczególnych klas tworzą zespoły składające się z dwóch osób (dopuszczalny jest trzyosobowy skład drużyny ).
Konkurs będzie dotyczył treści zawartych we wskazanych książkach.
W pierwszym etapie uczniowie będą odpowiadać pisemnie na 10 pytań ( zostaną wyłonieni półfinaliści – 3 drużyny).
W drugim etapie  półfinaliści  zaprezentują w dowolnej formie dalsze losy bohaterów  lub inne zakończenie wybranej przez siebie książki.
Konkurs wygrywa zespół, który zdobył w pierwszym etapie  największą ilość punktów i dokonał najciekawszej prezentacji.
Organizatorzy przewidzieli nagrody dla zwycięzców.
Wymagana znajomość następujących książek:
,,Wiedźmin” – A. Sapkowski
,,Zmierzch” – S. Meyer
,,Puszcza milczenia” – Pas Deltory
,,Jezioro łez”– Pas Deltory
,,Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa”– C.S. Lewis

Termin I etapu – 18.01.2016
Termin II etapu - 25.01 2016
 
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
Plakat- to ogłoszenie, reklama, hasło ujęte w formę artystyczną, zwykle powielane, umieszczane w wielu miejscach publicznych, stanowiący element grafiki użytkowej.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego czytelnictwo i bibliotekę szkolną przez uczniów gimnazjum z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych.
Cele Konkursu:
Zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.
Mobilizowanie gimnazjalistów do czytania.
Kształcenie umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych.
Rozwijanie i promocja talentów artystycznych.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie plakatu, nie naruszającego praw autorskich.
Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej w formacie A3.
Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę.
Praca powinna zamierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
Jury oceni dostarczone prace i wyłoni laureatów konkursu.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w bibliotece oraz na stronie internetowej.
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 29.04.2016 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.05.2016r.
 
REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI pt. „Literackie fantazje na temat książki”
Konkurs realizowany  przez bibliotekę szkolną, skierowany jest do wszystkich uczniów naszego gimnazjum.
Główne cele konkursu:
Motywowanie młodzieży do czytania.
Promowanie literatury wśród gimnazjalistów.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w tworzeniu recenzji ( styl,  język, elementy recenzji).
Umiejętność identyfikacji recenzji jako formy wypowiedzi.
Edukacja i kształcenie wyobraźni.
Promowanie talentów literackich.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Chętni do udziału w konkursie składają do biblioteki jedną pracę w wyznaczonym terminie.
Recenzja nie może być dłuższa niż dwie strony papieru formatu A4.
Recenzja może być napisana ręcznie lub na komputerze.
Każdy uczestnik wybiera dowolnie przeczytaną książkę.
Każda praca powinna zawierać autora i tytuł książki, nazwisko i imię uczestnika konkursu oraz klasę.
Prace należy złożyć do biblioteki w terminie do 15 marca 2016r
Recenzje uczniów oceni jury i wyłoni zwycięzców.
Wyniki wraz z nazwiskami będą podane na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz na tablicy w czytelni.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wtorek 05 kwietnia 2016r.
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursy 2014/2015

  • Konkurs na najlepszego czytelnika;
  • Konkurs "Języki Europy potrzebne od zaraz".
  • Konkurs "Moda na Czytanie".
  • Konkurs "Młody Poeta''.
  • Konkurs "Piewca folkloru naszego regionu Józef Myszka''.


REGULAMINY KONKURSÓW


"JĘZYKI EUROPY POTRZEBNE OD ZARAZ"

1. Konkurs rozpoczyna się 7 stycznia 2015 roku i trwać będzie do końca maja.

2. Kategoria tematyczna konkursu:
Filmik reklamowy dotyczący konieczności uczenia się języków obcych.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy ( max 5 osób ).

4. Zasady konkursu:

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować 1 filmik reklamowy w wybranym języku obcym trwający 30 sekund do max 2 minuty o następującej tematyce:

- brak znajomości języków obcych lub zbyt słaba ich znajomość przyczyną nieporozumień, niezręcznych lub śmiesznych sytuacji albo konfliktów między rozmówcami w życiu prywatnym lub zawodowym,
- bohaterowie filmików tracą biznesową szansę i/lub odzyskują ją po nadrobieniu braków językowych.
2. Morał wypływający z treści filmików to: „Ucz się języków obcych bo ich znajomość to podstawa bytu we współczesnym świecie .''
3. Treść filmików może mieć charakter komediowy lub poważny,
4. Każdy filmik zgłoszony do Konkursu powinien opierać się na następujących zasadach:
- powinien zachęcać do uczenia się języków obcych,
- nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa i musi być zgodny z normami obyczajowymi.
5.Filmiki reklamowe powinny być przygotowane w formie nadającej się do emisji i przekazane do biblioteki szkolnej w/w ustalonym terminie.
6. Filmiki, które zostaną uznane przez komisję za najciekawsze będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.
7.Jury po zakończeniu Konkursu wybierze laureatów, którzy otrzymają nagrody.

"Moda na czytanie''
Konkurs polegający na ułożeniu wiersza, fraszki zachęcającej do czytania książek i korzystania z biblioteki. W terminie do końca marca 2015r napisz wiersz o bibliotece lub książce i przynieś do nas. Najciekawszy wiersz zostanie nagrodzony.

"Konkurs dla młodych poetów''
Jeden, samodzielnie napisany, autorski wiersz z tytułem, wydrukowany na kartce formatu A4 czcionką Arial - wielkości co najmniej 14 punktów; podpisany pseudonimem a na oddzielnej kartce pseudonim i dane autora (imię, nazwisko, klasa)
- wiersze przynosimy do biblioteki w terminie do 01.04.2015
- rozstrzygnięcie konkursu w maju.


"Konkurs międzyklasowy nawiązujący do piewcy folkloru naszego regionu Józefa Myszki"

Temat pracy
Fotoreportaż dokumentujący nadal żywe w środowisku elementy kultury ludowej.
Zrób zdjęcia mebli, budynków, elementów stroju ludowego, narzędzi, sprzętów, charakterystycznych potraw wigilijnych, topienia Marzanny, dożynek, wróżb andrzejkowych etc.
Przyklej zdjęcia na brystol, ładnie opisz i przynieś do biblioteki.

 

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz