Losy sbsolwentów

 

Losy sbsolwentów

Absolwenci naszej szkoły dostają się do liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz liceów CKU mieszczących się na terenie powiatów: radomskiego, starachowickiego oraz ostrowieckiego. W 2013 roku na 158 absolwentów 50 % uczęszcza do liceów ogólnokształcących, 36% do techników, 11% do szkół zawodowych. W 2014 roku na 171 absolwentów 37% uczęszcza do liceów ogólnokształcących, 30% do techników, 7% do szkół zawodowych, 7% do liceów CKU. W 2015 roku na 165 absolwentów 44% to uczniowie liceów ogólnokształcących, 45% techników, 4% szkół zawodowych a 3% liceów CKU.
Po zdaniu matur nasi absolwenci kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz