Tematy projektów gimnazjalnych

Tematy projektów gimnazjalnych

Gimnazjalne Projekty Edukacyjne rok szkolny 2015/ 2016 r.

 
  Tematy: Opiekun:
  1. Projekt szkolnej gazetki sportowej:
- najlepsi sportowcy ostatnich lat w naszej szkole.
-najlepsze wyniki sportowe – lekkoatletyczne
2. Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia.
3. Jak udzielać pierwszej pomocy.
4. Jak propagować turystykę w naszej okolicy.
Urszula Skiba
  1. W jaki sposób zaprojektować ścieżkę zdrowia bez nakładów finansowych.
2. Dlaczego warto zmienić autobus na rower.
3. Jakie organizacje sportowe istnieją w naszym mieście
4. Ruch – metoda zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
Jacek Skiba
  1. W jaki sposób suplementacja farmakologiczna wpływa na organizm sportowca.
2. Czas wolny dawniej i dziś – więcej różnic czy podobieństw.
3. Jak bawić się bez używek.
4. Dlaczego warto jeździć na rowerze.
5. Jaki związek ma fizyka ze sportem.
Joanna Grudniewska
 
  1. W jaki sposób można przeciwdziałać powstawaniu wad postawy u gimnazjalistów.
  2. Dlaczego sport jest taki ważny.
  3. Jak wpływa na nas zdrowy styl życia.
  4. Organizacja imprezy sportowej.
  5. Jak uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego.
Beata Drab
  1. Jak mogę poprawić swoją kondycję fizyczną.
2. W jaki sposób sport wpływa na zdrowie człowieka.
3. Jak można badać własną sprawność fizyczną.
4. Jak zortganizować dzień sportu w naszej szkole.
5. Jak promować sport i rekreację w naszej szkole.
 Andrzej Socha
   1. Famous people.
2. Home to Royality – castles.
3. Food that cure.
4. My town – tourist guide.
5. Inventions which changed the world.
 Anna Rokosz
   1. Portrety kobiet w utworach literackich różnych epok.
2. Ratowanie skazańca w wersji filmowej. Próby tworzenia scenopisu na podstawie fragmentu powieści „Krzyżacy”.
3. Wielcy rycerze i wojownicy.(gra dydaktyczna)
4. Spotkanie ze sztuką. Niezwykły portret rodziny królewskiej (Diego Velazquez „Panny dworskie”).
5. Spotkanie z historią w literaturze.
 Aneta Stępniewska
  1. Dzień Dziecka naszym Dniem Sportu
2. Indywidualny turniej tenisa stołowego – organizacja i przeprowadzenie.
3. Kibicujemy fair play podczas zawodów sportowych.
4. Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu „Jedz aby żyć, nie żyj aby jeść”.
5. Szkolny drużynowy konkurs wiedzy o sporcie „Polacy na Igrzyskach Olimpijskich”
 Anna Mazur
   1. Walory turystyczne najbliższej okolicy.
2. Stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.
3. Cudze chwalicie swego nie znacie – tradycje i obrzędy iłżeckie.
4. Gromadzenie i przetwarzanie odpadów w mojej gminie.
5. Konflikty zbrojne na świecie.
 Elżbieta Stajniak
   1. Polska piłka ręczna na najwyższym poziomie czyli nasze spotkania z drużyną VIVE Targi Kielce.
2. Polscy olimpijczycy z naszego regionu – współcześni gladiatorzy.
3. Wysiłek fizyczny – jego pozytywna rola i znaczenie w zapobieganiu chorobą cywilizacyjnym.
4. Gry i zabawy ruchowe jako forma spędzania wolnego czasu – propozycje rozwiązań.
5. Sylwetki wybitnych polskich sportowców w notatkach prasowych i relacjach telewizyjnych.
 Michał Koriat
   1. Przygotuj tablicę o wymiarach 1m x 2m oraz farby w sprayu. Wykonaj graffiti, które wyrażałoby pozytywna uczucia. Czy warto je wyrażać? Co przekazujecie w ten sposób światu?
2. Zaprojektuj i wykonaj fotomontaż obrazujący wybrane przez ciebie zdarzenie lub problem społeczny. Format pracy A-3.
3. Zorganizuj wystawę prac plastycznych uczniów gimnazjum. Stwórz techniką komputerową folder do wystawy opisując w nim tematykę prac, techniki ich wykonania oraz wrażenia i opinie.
4. Znajdź dowolne obrazy przedstawiające portrety ludzi z trzech wybranych przez ciebie epok. Opisz charakterystyczne części ubioru. Dokonaj analizy ubioru uwzględniającą różnice i podobieństwa strojów z tych epok. Przygotuj prezentację multimedialną na ten temat.
5. Wykonaj instalację artystyczną na jeden z tematów:”Maszyna przyszłości”, „Rajskie ptaki”, „Skrzydlate marzenia”. Instalacja musi spełniać dwa warunki: ma być ruchoma i wykonana z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
 Grażyna Podgórska
   1. Banki a matematyka
2. Zarządzanie domowym budżetem
3. Multimedialny przewodnik po gminie Iłża
4. Subkultury w naszym regionie.
5. Jaki wpływ ma Internet na nasze życie?
 Dorota Paczyńska
  1. Moje miasto Iłża – prezentacja multimedialna
2. Bądź bezpieczny w internecie – prezentacja, komiks, plakat, ulotka informacyjna
3. 10 najciekawszych miejsc w naszej gminie – prezentacja/strona internetowa
4. Jak posługiwać się Internetem, żeby pomagał nam w nauce? - opracowanie bazy stron internetowych do wspomagania nauczania przedmiotów w gimnazjum.
5. Miejsca pamięci w naszej okolicy – prezentacja/strona internetowa.
 
Marzena Kucharska
  1. Dekorowanie sali – gazetka ścienna – my i świat wokół nas – aktualności.
2. Zasłużony człowiek nauki – Kopernik, Edison, M.C. Skłodowska – dlaczego zmienili świat.
3. Słynni fizycy – ciekawe epizody z życia wielkich fizyków – prezentacja multimedialna.
4. Jak zorganizować Szkolny Dzień Fizyki?
5. Słońce – najbliższa ziemi gwiazda.
Bożena Dąbrowska
  1. Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa i efekt cieplarniany.
2. Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na organizm człowieka.
3. Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze.
4. Witaminy – czy można bez nich żyć?
Kazimiera Kozera
  1. Ilustrowany słownik gwary uczniowskiej.
2. Leksykon ulubionych bohaterów literackich.
3. Festiwal Fredrowski (przedstawienie teatralne na podstawie komedii Aleksandra Fredry).
4. Heca w szkole! (inscenizacja)
5. Spotkanie z poetą (wieczorek poetycki).
6. Z życia naszej szkoły/klasy (gazetka)
7. „Krzyżacy” w pytaniach i odpowiedziach (gra dydaktyczna)
8. Iłżeckie ślady B. Leśmiana. (prezentacja multimedialna).
9. Legendy naszej gminy (album).
10. Historia Iłży w nazwach ulic.
11. „Świtezianka” na scenie – inscenizacja.
12. Związki Bolesława Leśmiana z Iłżą.
13. Miejsce poezji kobiecej w literaturze.
Monika Socha

Agnieszka Pawełek
   1. Jak podnieść świadomość uczniów i rodziców dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
2. Jak poszerzyć świadomość i wiedzę uczniów, że w szkole można otrzymać informacje, pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu ich problemów?
3. Jak uwierzyć w szkodliwość uzależnień?
4. Jak czerpać satysfakcję z niesienia pomocy innym?
5. Jak dobrze wybrać przyszły kierunek kształcenia?
6. Samoocena i poczucia własnej wartości?
7. Moje uczucia. Ukrywanie uczuć.
8. Porozumiewanie się bez słów, czyli o komunikacji niewerbalnej.
9. Z kulturą za pan brat.
10. Planowanie swojej przyszłości.
 Anna Jaśkiewicz

Sylwia Kosterna
  1. Zastosowanie matematyki w życiu codziennym np.:
-remont mieszkania
-projektowanie ogrodu
-budżet domowy (kalkulacja kosztów)
2. Świat widziany oczami matematyka.
3. Matematykę można polubić.
4. Matematyka jest wszędzie.
5. Matematycy światowej sławy.
Małgorzata Strzębała
   
1. Podziwu godna liczba pi
2. W jakim banku najlepiej założyć konto oszczędnościowe?
3. Śladami Pitagorasa
4. Jak przedstawić graficznie informacje dotyczące ludności Polski?
5. Czy istnieją symetrie w przyrodzie?
 
 Maria Czapla
  1. Moja szkoła w procentach i liczbach.
2. Bryły geometryczne wokół nas.
3. Matematyka w życiu codziennym.
4. Kodowanie i szyfrowanie z matematyką.
5. Symetrie wokół nas.
6. Jak można bawić się modą?
Ewa Moskwa
  1. Co nas zachwyca w muzyce XX wieku?
2. Różne oblicza muzyki.
3. W jaki sposób muzyka Średniowiecza miała wpływ na wielbienie
Boga?
4. W jaki sposób i dlaczego muzyka Chopina jest rozpowszechniona na
całym świecie?
5. Dlaczego muzyka Chopina jest muzyką wszechczasów?
Danuta Skórkiewicz
  1. Drzewo genealogiczne mojej rodziny.
2. Warszawa – Stolicą Polski. Co jest godne zobaczenia w Warszawie?
3. Powiedz – Jakie masz obowiązki w domu?
4. Iłża, miasto gdzie mieszkam.
5. Planujemy podróż przez najpiękniejsze miasta Niemiec.
M. Trepner – Polakowska
  1. Budynek z przeszłością – historia Reichstagu
2. Wokół ziemniaka – rzeczowniki złożone w j. niemieckim – książka kucharska.
3. Moje miasto i okolice – przewodnik turystyczny w j. niemieckim
4. Ochrona środowiska w moim otoczeniu.
5. Modnie czy wygodnie? pokaz mody – odmiana niemieckich przymiotników nie jest trudna.
Anna Grabska
  1. Jak zachęcić młodzież do czytania Pisma Świętego.
2. Dekalog – objawione Prawo Boże.
3. Dobra materialne w służbie ubogim potrzebą serca każdego człowieka.
4. Męka i śmierć Jezusa. Realia zbawczego wydarzenia.
5. Być chrześcijaninem dzisiaj.
Wanda Trzos
  1. Nasze prawa w oparciu o Konwencje Praw Dziecka.
2. Patriota, puste słowo czy autentyczna wartość?
3. Śladami własnej rodziny.
4. Internetowy przewodnik po Iłży.
5. Sekty, prawo wyboru, czy zagrożenie wolności.
Mirosław Bernaciak
  1. English Drama – forma przedstawienia teatralnego.
2. English speaking countries – Kraje anglojęzyczne
3. The phenomenon of „The Beatles”
4. Education in England – Edukacja w Angli
5. Colours. Shapes. Materials. - kolory, kształty, materiał
Malgorzata Jabłońska – Wojcik
     
  1. Historia klubów piłkarskich w Wielkiej Brytanii.
2. Rozwój popkultury Wielkiej Brytanii. (lata 50,70)
3. monarchia – życie rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii.
4. Przewodnik po Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych.
5. Święta w Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych.
Irina Vasileva
  1. Sławne obiekty Londynu.(zdjęcia, opisy, makiety)
2. Nasze ulubione święta.(Christmas, Easter, St. Valentine'sDay, Halloween i inne)
3. Uczymy się słownictwa z tekstów piosenek.
4. Promocja pozytywnego wizerunku regionu iłżeckiego.
Kto był największym Brytyjczykiem wszech czasów. Uzasadnij wybór.
Beata Marzec
  1. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.
2. Wielcy Polacy – wielcy chemicy: „Nasza Maria”
3. Galeria pierwiastków.
4. Tworzywa sztuczne w naszym domu.
5. Chemia w kuchni, tajemnicze „E”
Justyna Pacholczak
     
  1. Izaak Newton geniuszem większym niż Albert Einstein?
2. Energia atomowa – to przyszłość czy zagrożenie?
3. W jakim stopniu słońce może zaszkodzić człowiekowi?
4. Słońce gaśnie i co dalej?
5. Co sądzisz o wyprawie na Marsa?
Marek Czapla
  1. Wasze ulubione okresy w historii
2. Najwięksi przywódcy polscy
3. Ciekawostki historyczne naszej okolicy
4. Najważniejsze bitwy w historii Polski.
5. Anegdoty historyczne.
6. Cel – wolna Polska
Sławomir Kurek
   
1.Śladami przeszłości w mojej miejscowości(najciekawsze zabytki naszej miejscowości)
2. Polska członkiem Unii Europejskiej.
3. Wybitni Polacy, nasze autorytety do naśladowania.
4. Historia rodziny, genealogia.
5. Osiągnięcia starożytnych cywilizacji stosowane wspólcześnie.
6. Nasza miejscowość wczoraj i dziś (jak żyło się kilka lat temu, a jak dziś w naszej miejscowości).
 Marcin Jabłoński
  1. Dzieje iłżeckiego zamku w baśniach i legendach.
2. Rycerze XX wieku.
3. Jest Ikarem XXI wieku, czyli....
4. W malinowym chruśniaku – iłżeckie inspiracje B. Leśmiana.
5. Podróż nie jedno ma imię. (literatura, film, muzyka)
Małgorzata Smagieł – Occhipinti
  1. Jakie dyscypliny sportowe można uprawiać w naszym regionie.
2. Dlaczego nie powinniśmy używać dopalaczy?
3. Jak aktywnie spędzać wolny czas?
4. Co wpływa na zdrowy styl życia?
5. Jak bawić się bez używek.
Iwona Duda
   1. Zróżnicowanie polszczyzny – język w domu, pracy, szkole. Omów jego odmiany na wybranych przykładach.
2. Związki B. Leśmiana z Iłżą.
3. Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, odwołując się do utworów z różnych epok literackich.
4. Reklama i jej siła illokucyjna.
5. Kulturotwórcza rola mitów.
Renata Szymczyk
   
1. Czy bajki Krasickiego mogą być dobrym tworzywem przedstawień teatralnych?
2. Potrawy w „Panu Tadeuszu” - miniksiążka kucharska okraszona cytatami.
3. Dlaczego niektóre wyrazy stają się szczególnie modne?
4. Pochodzenie imion i nazwisk uczniów z mojej klasy.
5. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba ukazania problemów współczesnego świata.
6. Czy wiesz, co jesz? Substancje szkodliwe w kuchni.
7. Ptaki chronione w naszej okolicy.
8. Odkrywamy sekrety roślin – doświadczenia biologiczne.
9. Co jest potrzebne roślinom do kiełkowania – projekt badawczy.
10. Jakie tajemnice kryje twój organizm?
11. Co żyje w naszym domu oprócz ludzi? Żywy dom. opis ekosystemu ludzkiego gospodarstwa.
12. Czy rośliny mogą leczyć?
13. czy wiesz, co jesz, czyli co tak naprawdę jest w produktach żywnościowych.
14. Terapia kolorem. barwy nie tylko do ozdoby, czy to możliwe?
15. Czy mleko jest zdrowym napojem?
16. Czy odkrycia biologiczne zmieniły świat?
 Aneta Kostecka
 
1.Wpływ czytelnictwa na jakość wypowiedzi słownych ucznia.
2. Wpływ czytelnictwa na ortografię.
3. Lepiej przeczytać książkę czy jej streszczenie?
4. Wykorzystywanie usług internetowych w pracy z czytelnikiem.
6. Historia pisma na przełomie wieków.
7. Dzieje książki i druku.
8. Jak zachęcić młodzież do czytania?
9. Jakie wartości niesie książka?
10. Jakie korzyści płyną z czytania książek?
11. Co lepiej wybrać książkę czy gry komputerowe?
12. Od Biblioteki Aleksandryjskiej do współczesnej.
Marzenna Bródka

Marta Chołuj
   1. Jak uatrakcyjnić lekcję historii, aby była ona bardziej zrozumiała?
2. Czy widoczne są pamiątki po miejscach historycznych w mieście Iłża?
3. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej. Iłża i okolice (w języku polskim i niemieckim)
4. Czy znamy ważne postacie związane z historią Iłży?
5. Poznajemy genealogię swojej rodziny (rodzina w formie pisemnej i plastycznej)
 Justyna Chudyba
  1. Narkotyki – brać czy nie brać?
2. Wierzenia i obrzędy ludowe – „Andrzejkowe wróżby”.
3. Anoreksja i bulimia – śmiertelna pułapka
4. Jak odżywiać się smacznie i zdrowo?
5. Czy kobiety są słabą płcią?
6. Dlaczego warto czerpać energię ze żródeł odnawialnych?
7. W jaki sposób koło zrewolucjonizowało świat?
8. Zioła i rośliny lecznicze, czyli jak wykorzystać rośliny dziko rosnące?
9. Jak zrobić zielnik – roślinność mojej okolicy.
10. Jak zbadać właściwości gleby za pomocą roślin wskaźnikowych?
11. Czym różnią się komórki różnych organizmów?
12. Las rośnie długo, a umiera cicho.
13. Choroby zakaźne – przyczyny i profilaktyka.
14. Rzeka – przyjaciel czy wróg człowieka?
15. Na co reagują nasze zmysły – budowa narządów zmysłów.
16. Rośliny i grzyby w naszych lasach.
17. Rośliny chronione naszych ekosystemów.
18. Środowisko, w którym żyjemy – różnorodność gatunkowa i przyczyny jej ubożenia.
Dorota Dziura
 
1. Czy Pan Bóg tak, a Kościół nie?
2. Czy Średniowiecze to „czarna” rzeczywistość Kościoła?
3. Czy Jan Paweł II „przekroczył próg nadziei”?
4. Czy największe religie świata w swoich działaniach kierują się tolerancją? (chrześcijaństwo, islam, judaizm)
5. Jaka rolę pełni kobieta w nauczaniu Jana Pawła II?
6. Czy Jan Paweł II to święty na nasze czasy?
Elżbieta Bieniek
  1. Na czym polegał fenomen zespołu „The Beatles”
2. Jaką władzę ma królowa w UK?
3. Wykonywanie plakatu prezentującego słownictwo dotyczące kształtów, kolorów i materiałów.
4. Które święto jest najważniejsze dla Brytyjczyków – jak je obchodzą?
5. Edukacja w Wielkiej Brytanii – czym się różni od polskiej.
Małgorzata Jabłońska-Wójcik
  1. Bezpieczni w Cyberprzestrzeni – prezentacja, komiks, plakaty,
ulotka informacyjna.
2. Dziesięć najciekawszych miejsc w naszej gminie – prezentacja.
3. Arkusz kalkulacyjny w szkole.
4. Czy w Internecie są pomoce edukacyjne (legalne, darmowe) do nauki informatyki?
5. Co po gimnazjum? (informator o szkołach średnich gminy Iłża).
Marek Nowek
  1. Sałatka owocowa – przyjrzyj się cenom produktów w poszczególnych sklepach – wybierz najtaniej.
2. Nasza szkoła w procentach.
3. Kroimy bryły.
4. Sylwetki polskich matematyków.
5. Ciekawostki matematyczne – gazetka szkolna. Ciekawe zadania matematyczne, krzyżówki, rebusy.
Aneta Banaszczyk
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz